Ο άνεμος είναι μια ακόμη μορφή της ηλιακής ενέργειας. Η ηλιακή ακτινοβολία απορροφάται και θερμαίνει την επιφάνεια της γης και την ατμόσφαιρα. Η θέρμανση των αέριων μαζών δεν είναι ομοιόμορφη με συνέπεια να υπάρχουν, σε συνδυασμό με άλλα φαινόμενα, διαφορές θερμοκρασίας. Περίπου το 1-2 % της ηλιακής ενέργειας μετατρέπεται σε αιολική ενέργεια

Σήμερα η αιολική ενέργεια αποτελεί μια μορφή ενέργειας ανταγωνιστική και με προοπτικές αρκεί να αναλογιστούμε ότι το θεωρητικό αιολικό δυναμικό της Ευρώπης, θα μπορούσε να καλύψει τις συνολικές ανάγκες της σε ηλεκτρισμό

Μεταξύ των πλέον πρόσφορων περιοχών της Ευρώπης για την εγκατάσταση αιολικών μηχανών, συγκαταλέγεται και η Ελλάδα. Μέσες ταχύτητες ανέμου του μεγέθους των (5-6 m/sec) αποτελεί συχνό φαινόμενο για πολλές περιοχές της Ελλάδας

Η χρήση ανεμογεννητριών μικρού μεγέθους αποτελούν μια προσιτή επιλογή σε περιπτώσεις κατοικιών, ξενοδοχειακών μονάδων ή επιχειρήσεων. Η εγκατάσταση τους μπορεί να γίνει ακόμα και στην οροφή ενός κτιρίου.

Η εταιρία μας αναλαμβάνει την εγκατάσταση ανεμογεννητριών μικρού και μεσαίου μεγέθους καθώς και την εγκατάσταση αντικεραυνικής προστασίας  και της κατάλληλης αντικραδασμικής υποδομής.

 Η χρήση μιας ή περισσοτέρων ανεμογεννητριών σε συνδυασμό με συστοιχίες συσσωρευτών μπορεί να γίνεται παράλληλα με το ηλεκτρικό δίκτυο. Επίσης παράλληλα με φωτοβολταϊκά συστήματα ή γεννήτριες εσωτερικής καύσης.

Σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει διασύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο η χρήση ανεμογεννητριών παράλληλα με φωτοβολταϊκά συστήματα ή γεννήτριες μπορεί να αποτελέσει ένα αξιόπιστο υβριδικό σύστημα.

Η εταιρία μας αναλαμβάνει την αναλυτική μελέτη για τη σχεδίαση των πιο πάνω συστημάτων. Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε, να αξιολογήσουμε τις δυνατότητες (σε αιολικό και ηλιακό δυναμικό) της περιοχής σας και να σχεδιάσουμε την κατάλληλη λύση για εσάς.