Αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα. Σήμερα υπάρχει πληθώρα μικρών φωτοβολταϊκών συστημάτων σε κεραίες τηλεπικοινωνιακών σταθμών, εξοχικά σπίτια, αντλίες άντλησης νερού, χιονοδρομικά κέντρα, τροχόσπιτα, φάρους, μετεωρολογικούς σταθμούς, υπαίθρια φωτιστικά σώματα, σκάφη και άλλα τα οποία καθίστανται ενεργειακά αυτόνομα. Βέβαια υπάρχουν συστοιχίες συσσωρευτών οι οποίες αποθηκεύουν την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια. ενώ σε περίπτωση που έχουμε φορτία εναλλασσομένου ρεύματος θα πρέπει να υπάρχει ένας αντιστροφέας στο σύστημα ο οποίος θα μετατρέπει την συνεχή σε εναλλασσόμενη τάση. Όταν τα αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα συνδυασθούν και με άλλη ανανεώσιμη ή συμβατική πηγή ηλεκτρικής ενέργειας (ανεμογεννήτρια, ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος, κ.λ.π.) τότε χαρακτηρίζονται σαν υβριδικά.

Τα  ολοκληρωμένα πακέτα αυτόνομων φωτοβολταϊκών   συστημάτων  SOLAR WIND περιέχουν όλα τα υλικά για την σωστή εγκατάσταση τους .  Μπορούν να εγκατασταθούν από ειδικευμένο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη ή από το τεχνικό τμήμα της εταιρείας μας . Έχουν ελάχιστη συντήρηση η οποία περιορίζεται κυρίως στους συσσωρευτές ανοιχτού τύπου. Σχεδιάζονται με σταθερές η με κινούμενες βάσεις στήριξης Φ/Β στοιχειων. Λειτουργούν αυτόνομα  και παρέχουν ηλεκτρικό ρεύμα σε κατοικίες χωρίς καμία αλλαγή στη ηλεκτρολογική εγκατάσταση. Συνδέονται και με άλλες πηγές ενέργειας όπως ανεμογεννήτριες και γεννήτριες . Για την σωστή επιλογή του συστήματος που σας χρειάζεται ακολουθήστε το παρακάτω τρόπο:

Για την σωστή σχεδίαση  ενός αυτόνομου Φ/Β  συστήματος πρέπει να λάβουμε υπ’οψιν τα παρακάτω:

Αυτό που καταρχήν πρέπει να ξέρουμε είναι ότι δεν υπάρχουν περιορισμοί στον υπολογισμό και την κατασκευή ενός τέτοιου συστήματος , ο μόνος περιορισμός είναι το κόστος το οποίο παραμένει υψηλό και αυτό είναι που μας αναγκάζει  να καλύψουμε ακριβώς τις ανάγκες που έχουμε σε ενέργεια.

 

Γενικές πληροφορίες πολύ βασικές για το σχεδιασμό του συστήματος.

Να αποφεύγονται οι ενεργοβόρες συσκευές, αυξάνουν δραματικά το κόστος του συστήματος. Την χειμερινή περίοδο έχουμε πτώση της παραγωγής στο 1/3. Άρα μία κατοικία την οποία χρησιμοποιούμε το καλοκαίρι, την χειμερινή περίοδο και τα Σαββατοκύριακα θα έχει διαφορετική ισχύ Φ/Β αν την ίδια κατοικία χρησιμοποιούμε όλη την χρονιά (μόνιμη κατοικία).Συνήθως όπου υπάρχει χρήση σε περιόδους με υψηλή νέφωση, και για να μην αυξηθεί το κόστος του συστήματος λόγο αύξησης της ισχύος των Φ/Β μετατρέπουμε το σύστημα σε υβριδικό με την χρήση Ανεμογεννητριων και Γεννητριών.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.