Μιλτιάδης Γάζηλας Στεριανός
Παπάδος Γέρας – Λέσβος (Μυτιλήνη)

Τηλ. 22510 82165 – Κιν. 6947124343
E-mail. info@solarwind.gr