Η SOLAR WIND είναι η εταιρία σύμμαχος του ιδιώτη και του επαγγελματία στον στόχο του για οικονομική, αλλά και φιλική προς το περιβάλλον ενέργεια.

Η ποιότητα των έργων και υπηρεσιών που χαρακτήρισαν και εξακολουθούν να χαρακτηρίζουν την εταιρία μας, προέρχονται από τις προσεκτικές επιλογές μας σε τεχνολογίες και συνεργάτες.

Οι πιστοποιημένες συνεργαζόμενες εταιρίες με τα προϊόντα τους μας παρέχουν την υπεραξία που θέλουμε με τη σειρά μας να προσφέρουμε στους πελάτες μας.

Γνωρίζοντας τη μέγιστη σημασία που σταδιακά αποκτά η ενεργειακή αυτονομία, αλλά και η μεγάλη ευθύνη που έχουμε απέναντι στις επερχόμενες γενεές, εξασφαλίζουμε για τους πελάτες μας:

• Αρχική Μελέτη
• Σχεδιασμό Συστήματος
• Προμήθεια Υλικού
• Εγκατάσταση Υλικού
• Υποστήριξη και έλεγχο λειτουργίας
• Αναβαθμίσεις – Βελτιώσεις – Τροποποιήσεις
• Ευέλικτους αυτοματισμούς ελέγχου και λειτουργίας για την καλύτερη εξυπηρέτηση και την κατά το δυνατόν οικονομικότερη λειτουργία

Έτσι επιτυγχάνεται:

• Αντοχή στο χρόνο
• Αντοχή σε ακραίες καιρικές συνθήκες
• Μεγάλη απόδοση
• Χαμηλό κόστος συντήρησης
• Ταχύτητα και ευκολία στην τοποθέτηση

Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο που διακρίνει την εταιρία μας είναι η προσεκτική επιλογή των παρελκόμενων υλικών και υποσυστημάτων των ενεργειακών έργων που υλοποιούμε.

• Απλές και ασφαλείς συνδεσμολογίες
• Αντοχή σε υπερφορτίσεις
• Υποστήριξη και προστασία γεννήτριας και δικτύου
• Αυτόματη εκκίνηση και παύση λειτουργίας γεννήτριας
• Σύστημα αδιάλειπτης λειτουργίας (UPS)

Έτσι λοιπόν η όλη εγκατάσταση εργάζεται απολύτως αυτόματα και είναι σχεδιασμένη ώστε να αυτοπροστατεύεται από:

• Υπερφόρτιση δικτύου
• Αποφόρτιση συσσωρευτών
• Υπερφόρτιση συσσωρευτών
• Αυτόματη εκκίνηση και παύση λειτουργίας γεννήτριας
• Βραχυκύκλωμα

Παράλληλα παρέχουμε:

• Αυτόματη εναλλαγή μετατροπέα σε φορτιστή σε χρόνο μικρότερο από 15ms (λειτουργία UPS)
• Αυτόματη εναλλαγή σε οικονομική λειτουργία (αυτοκατανάλωση μόλις 1 Watt!)
• Βαθμό απόδοσης 96.7%!
• Υπερφόρτιση 300%!
• Προστασία από υπερθέρμανση
• Φόρτιση συσσωρευτών τριών επιπέδων με επίτευξη της μέγιστης διάρκεια ζωής των συσσωρευτών.
• Προγραμματισμό αντιστροφέα
• Ελβετική τεχνολογία
• Παρουσίαση σε οθόνη όλων των λειτουργιών (όλα τα μεγέθη ρυθμίζονται ηλεκτρονικά)
• Alarm ένδειξης προβλημάτων
• Αυτόματη εκκίνηση γεννήτριας
• Προστασία γεννήτριας
• 100% ημιτονικό σήμα
• Άριστη λειτουργία κινητήρων και ευαίσθητων καταναλώσεων