Οι λέβητες πυρόλυσης ADGREEN προσφέρονται σε ανταγωνιστικές τιμές και με οικονομία στην κατανάλωση του ξύλου. Ο θάλαμος καύσης είναι κατασκευασμένος από χάλυβα πάχους 6 χιλιοστά. Η υψηλή απόδοση έχει ως αποτέλεσμα την χαμηλή κατανάλωση καυσίμου .

Η πυρόλυση του ξύλου πραγματοποιείται στον φλογοθάλαμο (κάτω μέρος) όπου και οδηγείται η φλόγα με βεβιασμένη κίνηση του αέρα, που την προκαλεί ο ανεμιστήρας αναρρόφησης.
Πλεονεκτήματα και εξοπλισμός του λέβητα :

Θερμοστατική βαλβίδα ρύθμισης αέρα καύσης – Honeywell – ρυθμίζει αυτόματα την ποσότητα του αέρα που μπαίνει στο θάλαμο καύσης.
Θερμοστάτης λέβητα – ρυθμίζει την επιθυμητή θερμοκρασία νερού στο κύκλωμα .
Θερμοστάτης ασφαλείας με σερπαντίνα θερμικής εκτόνωσης – εγγυάται την ασφάλεια επιτρέποντας την ψύξη του λέβητα σε περίπτωση υπερθέμανσης .
Θερμοστάτης καυσαερίων-διακόπτει τη λειτουργία του ανεμιστήρα αναρρόφησης μόλις τελειώσουν τα ξύλα.
Δυνατότητα τροφοδότησης με ξύλα μεγάλου μήκους (65 cm).
Ο ανεμιστήρας αναρρόφησης εξασφαλίζει σταθερή και αποτελεσματική καύση.
Πλήρης πρόσβαση για καθάρισμα του λέβητα.
Μετά την εξάντληση του καυσίμου ο θερμοστάτης καυσαερίων απενεργοποιεί τη λειτουργία του ανεμιστήρα αναρρόφησης.